• A weboldalon található tartalom Cseresznyés Ferenc és Kertész Tamás szerzőpáros szellemi tulajdona.
  • A szerzőpáros fenntart minden - a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos - jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
  • A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek / szöveg, grafika, fotó, video anyag, adatszerkezet, program stb. / feldolgozása és értékesítése.
  • A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezre mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így sokszorosított részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
  • Az oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, így abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz újra közvetíteni tilos.
  • Tilos továbbá a szerzőpáros előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát bármilyen technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában sem.
  • A jogosulatlan felhasználás büntetőjogi - és polgárjogi következményeket von maga után. A szerzőpáros követelheti a jogsértés tárgyát képező művelet azonnali felfüggesztését, befejezését és ezzel párhuzamosan az okozott kár megtérítését.
  • A weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosíthatja az eredeti információt
b) a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésénél feltünteti